Administració
comunitària

Constituïm i administrem finques en règim de propietat horitzontal, polígons industrials, urbanitzacions i juntes de conservació.

El nostre departament d’administració de comunitats s’ocupa de gestionar tots els aspectes que conformen la vida d’una comunitat de propietaris. El nostre objectiu és aportar solucions a qualsevol incidència que pugui sorgir en el dia a dia de la comunitat. Brisasol és líder i referent en el sector de l’Administració de Finques.

El nostre servei d’Administració en Comunitats de Brisasol inclou, entre altres, en el control econòmic i administratiu de l’pressupost i de les despeses, la gestió de l’manteniment preventiu i corrector de la finca i l’assessorament d’un equip d’experimentats professionals.

Gestió administrativa

 • Constitució i redacció dels estatuts de la comunitat
 • Convocatòria i assistència a les juntes de propietaris. Redacció i enviament dels acords aprovats als propietaris. Execució dels acords aprovats per la Junta
 • Custòdia de documentació
 • Vetllar perquè els propietaris compleixin les seves obligacions i realitzar les advertències necessàries
 • Proposar la millor assegurança per a la comunitat
 • Tramitació de sinistres
 • Inscripció en el Registre de Protecció de Dades
 • Gestió i representació davant organismes oficials
 • Sol·licitud de pressupostos a diferents industrials i presentació dels mateixos a la
 • Presidència de la Junta de Govern de la Comunitat
  Manteniment de la finca i assessorament en matèria de subvencions
 • Adoptar les mesures necessàries per a les reparacions urgents
 • Seguiment i comprovació de les reparacions
 • Atenció Avaries 977.353.254 – (Atenció les 24 hs)

Demani pressupost

per administrar la seva comunitat

Gestió econòmica

 • Elaboració de l’estat de comptes personalitzat
 • Confecció dels pressupostos i comptes anuals
 • Cobrament de rebuts i remeses bancàries
 • Control de morositat
 • Pagament de subministraments i proveïdors

Gestió fiscal i jurídica

 • Assessorament jurídic
 • Assessorament laboral i fiscal

Demani pressupost per a administrar la seva comunitat

"*" indicates required fields

Nom*
Consentiment

Compare listings

Compare